Οδηγίες χρήσης BSP Corrector

Το BSP Corrector είναι εύκολο στη χρήση. Διορθώνει τη μειωμένη στάση του σώματος.

Διορθώνει τη μειωμένη στάση του σώματος

Πώς να χρησιμοποιήσετε το BSP Corrector, οδηγίες:

  1. Ρυθμίστε τον ιμάντα ώστε να ταιριάζει. Τοποθετήστε το διακόπτη με το βέλος στραμμένο προς τα κάτω.
  2. Η πλάτη πρέπει να ισιώσει και το κεφάλι να σηκωθεί.
  3. Πατήστε το διακόπτη. Η συσκευή δονείται και αρχίζει να απομνημονεύει τη σωστή θέση της ευθείας πλάτης.
  4. Διατηρήστε τη σωστή στάση πριν καταγράψετε τη θέση σας με τη συσκευή. Θα γράψει τη σωστή στάση σας.
  5. Όταν η συσκευή ανιχνεύσει μια απόκλιση στη στάση σας, δονείται, διορθώνοντας έτσι τις διαταραχές της στάσης του σώματος.

Δεν υπάρχουν αντενδείξεις

Ο διορθωτής είναι κατάλληλος για οποιαδήποτε ηλικία και φύλο.

Παραγγείλετε τον Διορθωτή και λάβετε τον στην Ελλάδα.